דומיה שוקעת
לתוך ים ערפילים
במשעול העולה
בינות צפצפות
ועצי אלון

שם בעבי קור
נסתרת מעין כל
תישמע לאטה
ראשיתה של
מנגינה נוגה
עדיין חלושה.

ולעת אביב
יעל קול ברמה
הדיה ישוררו
יפיחו רוך וחום,
את עבי הענן
יפריחו לארץ נכריה.
 
25/3/03