קצת ממה שאני

,יש בך

קצת ממה שרציתי להיות

,אתה מתגשם

קצת ממה שפספסתי

עוד יקרה לך

קצת ממה שהבטחתי

.איתך מתקיים