ברחבי הארצות;
בשיכוני פועלים ומפעלי חרושת -
קולות מרד מתעצמים.

מגל ופטיש על ארגמן הדגל -
תמונתם לוהטת;
תמונת סמל מעמד הפועלים.

עובדי המפעלים - בכלי ייצור אֶחוזוּ!
עם אתים בידים,
הגבירו קולו של הקרב.

לאור החמה,
אל תֵת לכם שַקוֹעַ!
עמוד השחר,
של התקווה יבהר!