יש השומעים רחש ים, עת גלים מתנפצים ויש מפנימים צליל קטן, חלילם של רועים יכולים הם לשבת בשלוות עולמים בבקתה נעימה וברושים סובבים לעומת יש ויש, אחרים מנסים צל קטן לו קרב ומיד הם נסים יש חשים אהבה, עת פיות מתקרבים ויש נזכרים בשיר קטן, ביום די נעים יכולים הם לצלול, שכחת עולמים בבור לחלוחי המוקף לבנים לעומת יש ויש, אחרים מתאמצים רחש זר באוזנם ומיד הם נופלים