חולשה בורידים, באיברים ומיד אל הלב הריאה עשתה מלאכתה גם היד תיעדה מהקצוות זה בא מרהיטים לא מוכָּרִים נבטו ונצפו מראות דלילים. * היא בוערת עד כדי הוצאת עשן בדרכה הלא חזויה בוערת בחדר עטויה אבן ו וילון רצויה ושתוית צ'אי שבה אל עולם בישנותה עולם הורתה. - - - אל אלוהי הרוחות. * הרוח הזו הרוח הזו הרוח הזו כמו נעימה הרוח עזבה אותי לפני כמה תקופות מבחירה אמרתי לה ללכת והיא פשוט נשמעה ורק רציתי לשיר כמו אז אני אמרתי לו אז הוא אמר לי ולא, לא באמת רק כמו במשחק מחבואים שבסוף מוצאים ושבים לָחיים ואף אחד לא נשאר להתחבא מתחת לכיור לאורך זמן ושנים. * אבל זאת בפנים קדמוניות (קפדניות) כמו רב זקן-חכמים (כל הימים) עוזבת טורקת נועלת מבחוץ ואין / אני / בפנים.