גזר דין מוות נגזר על האחד אשר הרשיע, והנה האדם מנוחם, יודע הוא כי הכל בחסד וברחמים. מביט לצד אחד הסניגורים, ובצד השני המקטרגים. להביט קדימה אינו יכול, מלכו של עולם דן דינו.