ליבי בפיצריה אבל אני יושב על מעורב איככה אבלוס את הלאפה ואייך יערב כשעל הקצה יש ג'וק דומה לחגב טוב לי עזוב את הפלאפליה מלאכול פיצה עכשיו כאן בונים פיצריה על עפרות פלאפל נחרב!..... (מבוסס על שיר של ריה"ל) יאק, פלאפל, יאק, פלאפל...... איכסה פיכסה איכסה פיכסה.