זה יותר מסתם סימן, זה כתם. כתם הוא סימן יותר גדול מסימן. זה לא רק כתם זוהי צלקת. וצלקת היא כתם יותר גדול מכתם. וצלקת אי אפשר להסיר. צלקת צריכה להגליד. ועכשיו נשפך לי גם מלח. זה כואב אבל גם יותר מהר זה מגליד. אז עזרי לי עתה להסיר ת'סימן שהפך לו לכתם צלקת. רפאי לי ת'לב שנשבר להגליד ועתה הוא בוכה כמו ילד. תני לי ת'יד שתומכת נורא ובכל זמן נכון היא מלטפת. רחמי עלי כי אני זקוק לרחמים. ובמיוחד למילותייך שינחמוני.