למה לי לבכות שאפשר לצחוק? למה לי לצחוק שאפשר לבכות? למה יללה שאפשר יבבה? למה יבבה שאפשר יללה? למה בכלל?ולמה בפרט? למה אני הוא אני ולא אתה? ולמה אתה הוא אתה ולא אני? למה בסתיו יש שלכת?ולא בשלכת בא הסתיו? למה בחורף יש גשם?ולא בגשם בא החורף? למה הקיץ חם והחורף קר? למה זמן הוא זמן?ולמה השעון מסמל זמן? למה לחיות כשהמת סובל? ולמה למות כשהחי בוכה? למה אין תשובה? ומה השאלה בכלל?