שנינו יחד מול אש האהבה. מפחדים להכוות ולהפגע. אבל האש עדיין נמצאת רחוקה. שנינו יחד מול אש האהבה משוחחים על דה ועל אה ולא מבחינים בה הנה היא קריבה. שנינו יחד מול אש האהבה. נשענים לאחור כדי לא להפגע. אך רגועים האש עוד רחוקה. שנינו יחד מול אש האהבה. עסוקים במשחק מחשבה. והנה האש כל כך קרובה. שנינו יחד עוד מול אש האהבה. מסתכלים לכאן או לשם כיוון בריחה. אך הוא לא נמצא והאש כפסע. שנינו יחד לכודים באש האהבה. מחפשים עוד סימן של כיוון בריחה. אך לכוד זה לכוד ואין יציאה. שנינו יחד פגועים מאש האהבה. זזים ימין ושמאל להרחיק את הקירוב. אך אהבה היא מלכודת וקשה להפרד ממנה. שנינו יחד צועקים לאהבה. אך נשענים לאחור לקראת המיתה. אוהבים את עצמינו וקוראים לזה אהבה. אמנם הרבה תגובות לא קיבלתי. אשמח לקבל תגובה על השיר הזה.