מיטל תם

"במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"

פסק זמן למחשבה

רגע לחשוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה