איש אחד

כלכך נחמד

את יומי המתיק

עם סיפור מצחיק

(ובני אמר

כמה מוזר

שהסיפור מוכר)

זה קרה  באוטובוס, בירושלים

כך ספר לפני יום יומיים

איש דתי, זקן לו עד ברכיים

זקוף שלוב ידייים

על הספסל ישב

שמוטות עפעפיו

וכובעו הרחב

באחד מצדדיו

על המושב.

באה גברת מהודרת

פונה אליו כנעלבת:

סליחה אפשר לשבת

לא עונה מהר ואת היד לכיס מכניס

הנה לכובע יש כרטיס!

לא עברו  חמש דקות

לא פשוט כך לחכות,

מתיישבת הגברת.

מה את עושה מזדעק העבדקן..

אמרתי לך משהו לא מזמן

כן שמעתי גם שמעתי, השיבה מיתממת,,,,

הכובע שלך ירד בתחנה הקודמת...