בס"ד

ניסיתי קצת לכתוב,

קצת להעלות על הדף,

את שחשבתי,

את שהרגשתי,

את שרציתי להביע,

ואף פעם לא הבנתי,

איך באין מפריע,

שכובים שנים

שירים במגירה,

בלי שמישהו יסתכל,

בלי שמישהו יחשוב קצת,יגיב,

בלי שמישהו יקרא,

(או איך שזה נקרא-"שירה למגירה")

אך לפתע,

כשאנשים הביעו דעה-

מילים סתמיות על מילה כ"כ קטנה,

סגרתי הבית,

קיצרת שורה,

פה ושם השמטתי,

הוספתי מילה,

כתב ליבי כבר לא שלי,

עבר שיפוץ די נורא...

אז

קיפלתי דפי,

ובשקט בשקט

הכנסתי עוד שיר למגירה.