כל כך מתחשק לי לצעוק מה יש בי שחשבת לרגע שאוכל לעמוד במשא? כי מה שלא הרג אותי השאיר בי צלקת יפה אולי קצת תרפה, רק קצת כי אוזלים כוחותי