אדם שאתה אוהב בוטח בך בעיניים עצומות אך העיניים כשהן עצומות האם הן גם פוזלות? תבטח במישהו שאתה אוהב בעיניים פקוחות תסתכל אל מראות הנפש מתוך עיניו, ואז תעצום ותרגיש כל שקר ושקר והאם הוא אמת..פקח שוב את עיניך אם הוא עדיין מולך עם עיניים פקוחות תבטח בו...