מה אקח איתי לאי בודד?.. את אהבתי... את אהובתי.. ואת האהבה..