פתאום הוא הופיע ללא כל הכנות מוקדמות והשתלט על שנינו. אותך הוא הפחיד, משום מה אתה לא מסוגל לשהות במחיצתו זמן העולה על שניות בודדות, מיד התחלת לנסות להדוף אותו להוציא אותו מחוץ לתחום שלי ושלך. לא הבנת מדוע אני לא פועלת כמוך, עוזרת לך במשימה שלקחת על עצמך. לא ידעת שאצלי בניגוד אליך הוא אורח רצוי שמראה את פניו בכל עת שיחפוץ. התרעמת עלי - כיצד אני מאפשרת לו להיכנס כך ביננו, היכול להיות שאני מעדיפה אותו על פניך? איך אוכל להסביר לך? כאשר אתה הולך לדרכך, הוא זה שנשאר וממלא את החלל הריק שהשארת.