אם לא היינו מתביישים כל כך לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ אולי היינו מצליחים להיעזר במסירי כתמים