אתה מנתק אותי מעולמי הקודם בלי ידיעתך כמו אלוהי הפילוסוף שכל מעשי המאמין בו מכוונים אליו בלא שידע ומושפעים ממנו בלי שתהיה לו נגיעה בדבר אני משועבדת אליך אתה כובל אותי בחוטים שלא ידעת על קיומם ואני אוהבת את קיומך כי אני אוהבת את קיומך כי בעולמו של אלוהי הפילוסוף אני צריכה חוטים שיחברו אותי למקור שבו אוכל לאחוז למשען שבו ארגיש בטוחה אי פעם