עשר שנים בלעדיך הכל נראה עוד טרי ייתכן שלא אבין את מעשיך אך הכל עוד חקוק בליבי אחרי הגמילה -פנייה חדה חזרת הביתה ולא אמרת מילה מצאת מפלט בנשק החם הפתעת בכך את כולם וחשבנו כעת שהכל אבוד הקץ לעולמך המרושע, החמוד כל מפעלך האם עכשיו יפול? איבדנו אותך, דבר כה גדול הצהוב שבראשך, בעיניי יתנוסס תמיד ציפינו לעוד איזה נס שתשוב והכל ידמה לחלום נערי השונה, תפס לו מקום אי שם בשמים לפני עשר שנים שיריך בליבי עודם מתנגנים קורט, השיר הזה למענך חבל רק שירית בעצמך...