קורה לי הרבה לבכות בלילות להרגיש לבד ושונה וקורה לי הרבה לראות אנשים מתים בשביל מדינה קורה לי הרבה לצחוק מבדיחות ולהיות מוקפת חברים ואז לחזור הביתה ולראות את אותם מראות קשים קורה לי הרבה להסתובב בחוצות ולהסתכל לכל עבר ולכל חור וקורה לי הרבה אפילו יותר מדי לתהות אם אני הבאה בתור