כולאת, מאכילה

ומפטמת,

שמא יהיה לך מפלט

ממשכני.

בעבותות יסרתיך

אל ברחי אלי תהום-

אל תהום הקורא לך.

מקומך בקרבי

עד יכלו התחושות

והרגשות בדמי.

דומי לך

הרפי מנפשי

הסוערה,

השארי בכלאך, בגופך

ברצונך לפרוץ.

שלא אשמע,

אף לא לחישה

של צעקה