ריחוקך היה לי
מכאוב,

זרע זכוכיות

באדמתי היחפה.

באשר התגוננת

הנחתי ראשי - בכפייך

 

ברכני במו ידייך,
לבלתי דעת מאין

 

הלא נפצעת בילדות

כסליל ללא חוט,

עודך ערומה, שקופה

כולך עיני נץ,

משוכות בחסד

טבול בתהום הפחד.

 

שמה אשים כפיי למול כפייך

עיני- כנגד הנץ,

קבלי נא את ברכתי-

חלק מנשמתי.