שקיעה.

בית א.

שקיעה של השמש.

שקיעה של יום.

שקיעה של אהבה.

שקיעה של חלום.

בית ב.

שקיעה של השמש.

שקיעה של האדם האוהב.

שקיעה של הצלחה.

שקיעה שמבליטה את הכישלון.

בית ג.

שקיעה של השמש.

שקיעה של אמונה.

שקיעה של תקווה.

שקיעה של התחלה.

בית ד.

שקיעה של השמש.

שקיעה של הרגע.

שקיעה של המר.

שקיעה של המתוק.