בית א.

בראשית.שמים.כחולים.

ראיתי אותך זוהרת.

שם בין האנשים.

רואה אני אותך.

לא ידעתי אחרות.

לא חשבתי על דבר.

בין שמים והארץ.

חולם אני אותך.

 

בית ב.

בראשית.שמים.כחולים.

הכוכבים עדים לאהבתי.

כי את היית האחת ויחידה.

עדים הם הכוכבים.

 

בית ג.

בראשית.שמים.כחולים.

את הלכת עם אחר.

לאור היום התנשקתם.

בוכה אני לבד.

חושב שזהו סיוט.

חושב שאת זאת אחרת.

בין יום לבין הרגע.

מתפכח אני עכשיו.

 

בית ד.

בראשית.שמים.כחולים.

עולה אני למעלה.

מת עכשיו כמו כולם.

רוצה לחזור לעבר.

תפילה.תפילה.תפילה.

זאת הבקשה שלי.

אם תתפללי חזק.

אקום אני לתחייה.

אקום אני לתחייה.

אקום אני לתחייה.