בית א.

מספיק. עם הצער הזה.

מספיק. עם השקט הזה.

מספיק לומר אתה אוהב.

מספיק לומר אתה רוצה.

פזמון.

מספיק. אני אוהבת אותך.

תפסיק. אני רוצה אותך.

מספיק. עם השיגעון.

תפסיק. עם ההרס העצמי.

בית ב.

מספיק. עם הצער העולה.

מספיק. עם הרעש הזה.

מספיק לומר אני רואה.

מספיק לומר אתה חולם.