אני והצל של עצמי.

 

בית א.

אני והצל של עצמי ביחד.

אני והצל של עצמי לחוד.

אני והצל מחפשים אהבה.

אני והצל מחפשים אהובה.

 

פזמון.

וזה הרגע היפה.

וזה הרגע שמביא.

מביא איתו את השקט.

מביא איתו את החדווה.

 

בית ב.

עכשיו אני הולך.

והצל של עצמי איתי.

כמו זוג ילדים תאומים.

שקשורים אחד לשני.

 

בית ג.

יודע את השיר.

יודע את הפזמון.

יודע את אהבתך.

יודע את זהותך.