עוד יבוא.

בית א.

עוד יבוא אליי הרגש.

עוד יבוא אליי אהבה.

ומחכה אני אלייך.

ומחכה אני למכתב.

פזמון.

עוד יבוא אלייך.

עוד יבוא אהובתי.

עוד יבוא לבית.

לבית שלך.

בית ב.

עוד יבוא אליי הרגע.

עוד יבוא אליי השעה.

שבו אני יודע את העיקר.

שבו אני יודע את השלווה.