בית א.

זה נגמר לטוב או לרע.

זה נגמר עם החיוך המטופש.

זה נגמר עם חיפוש אהבה.

זה נגמר עם חיפוש אהובה.

זה נגמר בחורף קר ומשגע.

בית ב.

זה נגמר לטוב או לרע.

זה נגמר בין חושך לאור.

זה נגמר כי נמאס לעשות ביד.

זה נגמר כי הלב אומר מספיק.

בית ג.

זה נגמר לטוב או לרע.

לרגע חששתי שאני מאבד את שפיותי.

זה נגמר כי נמאס להיות נחמד לכולם.

זה נגמר כי אני רוצה בהתחלה חדשה.

בית ד.

זה נגמר לטוב או לרע.

זה נגמר עם סם ביד.

אל תדאגו לא לקחתי את הסם לגופי.

ואל תדאגו אני אומר שהכול בדיחה בגרוש.