זכות וטוהר מחפשים

במקומות עליונים

ובדרך

צוללים במעמקים.

חוסר הידיעה

כבדה מאוד

היכן שצללתי, אקום?

טביעה

או טהרה?

והפחד

 

האינסופיות

מחפשת כלי

ליצירה מתקדמת

אך הצמצום הנלווה

ומרחב פנימי

מכווץ הלב

והפחד

שרצון

עצום

מתכופף לעצמו

 

אלו ואלו דברי אלוקים

בחיים?

התפילה היא אליך

מכיל כל הסתירות

בעל ההסתר והנבואות.