ידידייך

הנוגעים בליבך

צועקים לך לראות עצמך

אלוקים הלילה והמדבר.

 

קוראים לך

לשאוף

אל אמת

עוטפים אותך בגדלותם

לוחשים לך

ראי ראי אל תוותרי לעצמך

אל תפחדי

יש בך כח עצום

ליפול ולקום

ליפול ולקום.

 

המדבר עוטפך בחום

לעיתים גדול עלייך

לעיתים קשה לנשום

אך שם

תמיד.

הלילה

יוצר הפחד

יוצר היראה

משחרר עבורך

אורות קטנים אל

דרך חבויה

נסתרת

אל חלום.

אלוקים לעיתים מתגלה

ברצון

לעיתים

בחסד

אוהב אותך מעל כל

דמיון.

 

הרשי לי להיות לך לעוד ידיד מן הצד

שצועק וקורא ולוחש

לליבך.

תפרצי

תתגלי

כמוני כמוך

הצמא לעולם

לא מוותר