מילים

יכולות להרוג

כל טיפת חיות ובטחון

מחשבות

יכולות לייסר

וליצור מעגל סגור

נשאר עוד טיפה קטנה

של רצון

שבחסד עליון

 לי השאיר

זה בכף ידי

מוחזק חזק שלא ייפול

שלא יראו

ויפחדו.

או ייקחו ויאמרו שנתתי.

 

את כולי כבר נתתי

כמעט

מילים ומחשבות

שעפות ודוקרות

ופוגעות.

והכלום, והריק

חלל מלא

 חרטה

היכן הפרצה