ומאז שאני לא יודעת מה להגיד,

אני שותקת

ומאז שאני לא יודעת להגדיר

אני כלום

ומאז שאני לא יודעת טוב

אני רע

ומאז שאני לא יודעת שקט

אני משתגעת

ומאז שאני לא יודעת מי אני

אני אתה.

לא איזו צורה מוגדרת

ומאז אני שותקת