ישנו אושר קטן

ופלאי כל כך

שלווה דוממה.

תנוח דעתי מכל הרעשים

מתוך השקט הזה

יעשה הסדר בעולם

ובעולמי

בלא כוונה אמצא

את הצלילים הדקים הטהורים

כשירת הלווים המרננים לאל חי

תפילה להמשך ברכה ושלום

בין כל אברי.