חצבים בצד הדרך

עטופי טלית

אבל לי אצה הדרך

אין לי פנאי להביט