רצועת התפילין שעל ידי

מסמנת לי

מסלול ארוך ומפותל

כשליבות סולם יעקב

כשמלאכי אלוקים

עולים ויורדים

בי