נוסע אל תוך הלילה האורות מרצדים מולי ממתי נהינו שתי ישויות שונות הבטחה שנגמרה. אהבה מוזרה הגיעה אל סופה שראיתי אותה כך פוסעת לעברי נשאר ידידים נדבר תבטיח לי שכך יהיה ולא משנה מה יקרה בינינו נשאר יחד ברוחנו. בנשמות מאוחדים יחדיו ולמה שלא בכל זאת נשאר? כי זוהי אהבה מוזרה שכזו בעצב ובדמעות נפרד ממך ילדה ומתי ידעתי שכך עדיף לשנינו אולי בלעדינו לפגוש חיים אחרים. כי זוהי אהבה מוזרה שכזו דמעה מתגלגלת על לחייך ולי עצוב גם למרות שניסיתי להסתיר זו אהבה שנגמרה צועק לחשיכה מסתובב בגרון ניחר שמשהו קרה הלילה ועוד לא ברור לי מה האהבה הגדולה שהיתה והלכה אולי באשמתי ואולי לא זוהי אהבה מוזרה שלא נתנה לי סיפוק רב ולא חשבתי שכך אכאב את סופה אך זה כואב לי שנפרדנו אהבה מוזרה שבירה כל כך תלויה בנו אהבה מוזרה שהיתה והלכה אשמתי אשמתך? אהבה מוזרה שבירה כל כך ולמרות שניסינו אהבה מוזרה שדעכה לאט סליחה ממך אבקש נוסע אל הלילה צועק לחשיכה שהיתה לי אהבה שגוועה