פגעת בי קופידון שלחת אלי חץ מורעל אשר קצהו האחד מאוהב והקצה השני מדון. או שמא עלי לאמר כי זהו דימוי מושאל? כי בעבר הלא נראה לא קל סיומו בטרם עת של מפגשון. בינו לבינה אך בנפשך אַל כי צידו של החץ אשר נורה, אבד בהמון. וכוּפף על-ידי אבן החוצבת בינות למזל.