הקירות חונקים אך המרחבים מסחררים עד לאבדן שליטה הסבלנות שנוטשת לשבת במקום אחד ואותו קיר שתמך נהפך לסוגר. אותה מנגינה שנעמה הפכה לנשק דוקר. תחושה של חוסר שקט של תזוזה שלווה שנוסעת אימה שפוסעת ולוחצת בנשמה עוטפת בדממה כסכין הפולחת כלבה רותחת ומשאירה חשש לתת עוד חלק שיאבד לעד.