בדלת הכניסה מוסתר על ידי החשיכה מתבונן בכם אחיי ושותפייי למילה ולברית. פנים ושמות בין חיוך לתהייה. אך למרות כי ביניכם ניצב ועל פניכם עובר. ידעתי כי משהו עומד להשבר. ומילה פה שהוחלפה עם מילה שם. ורציתי לדעת מי הם כל אותם מאחורי השמות ומדוע אינני מרגיש כחלק מאותה קבוצה. ובצאתי ממעגל דמי החברה אל הרחוב וספונות ביתי עדיין הדהדה בי אותה מחשבה של שייכות והשתייכות האמנם נגזר להשאר במרחק?