נפילה חופשית ללא דאגות ומענות אל תהום שחורה מבט לאחור אל קצה המנהרה המתרחק. נפילה חופשית ללא דאגות הרי כל שלב ושורה בחומה מסביב מסמלת את שעבר ולשוא יחזור להבהב. נפילה חופשית בין הרצונות למציאות המתערבים זה בזה ללא הבדל ללא הפסק. נפילה חופשי מדאגות הרי הן גרמו לי ליפול נפילה חופשית.