חיוך, קריצה מבחוץ. חיתוך, ליבי בקירבי נתוץ. מוקף אנשים, מרגיש בודד. רוצה להיות עם מישהו, מחפש משהו להתעודד. חוסר שקט תזוזה, יושב בשקט ומתרוצץ. מחפש את הקרבה נמצא באחוזה, משהו בליבי חוצץ. מחפש את המילים להביע, לא מצליח להציע להרגיע, לגעת ושורש לשלווה לטעת