יש פעמים שאני לא יכולה להתמודד יותר, או להתמוטט יותר, ואני חייבת לעשות משהו. משהו שיהיה חדש, רק שלי, התחלה חדשה,      הרגשה חדשה, משהו. אבל לפני ההתחדשות אין ברירה אלא

לנטוש