בס"ד
זה צורך כל האדם
זה סוד כל הבריאה
זה האושר הסתום הנמצא בתוכך
זהוי האמת בשלמותה
זה האור ביפיו הנשגב
זה זה האושר של התרת הספקות
זה הסיפוק שנתון לרגשות להתעלות
זה נותן בך לאהבה מקום
וגופך הופך כלי שנותן לשלוה לשכון

זה נמצא בתוכך מימי בריאה
זה ניצוץ האלוקים בעולמך
זהוי נשמתך