אנשים נופלים

ואנשים אחרים

מרימים אותם

אנשים קורסים

ואנשים אחרים

מקימים אותם

אנשים מתמוטטים

ואנשים אחרים

משקמים אותם

אדם לאדם

אדם לאדם

ומה אשה לאדם?