נשכת אותי, נשמת אותי

נכנסת בי, אל תוכי נשמתי

זעזעת את קירות חדרי ליבי

 

נישקת, ליטפת, עינגת פלאים

השארת עמוק בנפשי סימנים

זעה וזרע התמזגו לשיקוי פלאים

 

ויצאתי החוצה ללילה הקר, אבודה

רועדת מפחד, מאושר, מתשוקה

ודקרה בי לפתע סכין ההכרה- שוב בודדה