בקצה המזח אעמוד

אשקיף הימה

ואמרוד

אטה קדימה

גופי ינוד מצד לצד

וכמעט ואצעד

אך רק כמעט

כי אמרוד

ואזעק זעקה גדולה השמימה

וארים כפותי בתחינה למרום

ואכרע על ברכי

אך אמרוד

רוח הים תתן בי הכוח

רחש גלים יתן בי העוז

להקים את עצמי ולסגת אחורה

ולא לקפוץ

כי אם למרוד