מילים כמו ים

גאות של רגשות

רוח סתיו מרעידה בי

את שנזהרתי מלראות

 

גלים כמו סתם

אוויר לנשימה

צמרמורת מביאה בי

את הסליחה והחמלה

 

נפרדת כמו שלכת

מהשנה האחרונה

זכרונות מכים בי

את מאמץ השכחה

 

יורד מוקדם הערב

אני עדיין סערה

מחשבות לוחשות בי

את האמת והמרמה

 

המחר כמו האופק

יאחה סדקים

דמעות זולות בי

את שהעזתי להבין