אהיה כפרח

הנושם, חי, יונק

מן אדמתו

היה נא אדמתי

הנשימני, החייני

 

אהבני כפרפר

הנושק לפרח במעופו

 

החזק בי חזק

שלא אנבול, אפול

הגן מפני הגשם, הרוח והקור

היה לי אדמה

 

אהבני כפרפר

בשלל גוונים- כדרך טבע

 

אהיה כפרח

אחכה לרפרוף נשיקתך

אשאב כוחי ממך

ואייפה אותך