,לחצנו יד

,חייכנו חיוך

,העפנו מבט

טרם פרצו מחשבות הגעגוע

ונפרדנו

,הידיים נשמטו

החיוך הוחלף בבגרות הכפויה

ובעיניים כבר ביצבץ לו העתיד

נפרדנו.